Učenici 1. razreda Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, sa svojim roditeljima i profesorima, napravili su izložbu o vrstama spojeva koji se koriste za spajanje metala. To su rastavljivi i nerastavljivi spojevi, od vijka s maticom do zavarivanja. Izloženi spojevi su postavljeni na prenosive metalne panoe pa ova izložba “putuje” po školama. Izložba se u našoj školi može vidjeti do kraja nastavne godine.

[URIS id=2251]