Obavještavamo Vas da će se dana 24. kolovoza 2018.godine u 8:00 sati u prostorijama Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Pisarovina održati prethodna provjera sposobnosti kandidata prijavljenih na  natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, a koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Prethodnoj provjeri sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Nikolina Harambašić
2. Monika Briševac
3. Maja Antolčić
4. Kristina Perković
5. Tanja Stipanec
6. Marija Šinković Bečić
7. Marija Šulentić
8. Nedjeljko Peršin
9. Ivana Matas
10. Nikolina MaretićAšperger
11. Anamarija Huzjak
12. Martina Grahovac
13. Valentina Čačković

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.