30. listopada 2018. godine u našoj smo školi imali vježbu evakuacije i spašavanja. Naša sirena (domar Tomo) i voditeljica tima Mirjana Štulhofer prvo su uzbunili mališane u PŠ Donja Kupčina, zatim u PŠ Bratina, a na kraju u MŠ u Pisarovini. Iznenađeni, ali uvježbani, vježbu smo odradili besprijekorno u rekordnom vremenu.

PŠ Donja Kupčina – 1,21 min

PŠ Bratina – 1,18 min

MŠ Pisarovina – 3,39 min

Hvala svima na suradnji i ozbiljnom pristupanju zadatku u nadi da nam nikada neće trebati!!!

 

 Mirjana Štulhofer, voditeljica tima

Vježba evakuacije