Pozivamo kandidate, koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, da dođu na razgovor 2. rujna 2019. godine  u  8:00 sati u OŠ “Vladimir Nazor” Pisarovina:

1. Martina Gmajić
2. Maja Antolčić
3. Nikolina Harambašić
4. Anamarija Mihalić
5. Gabrijela Nihalić
6. Anamarija Huzjak
7. Ivana Matas