Učenici razredne nastave 18. listopada obilježili su Dan kravate. Stavili su oko vrata tatinu, djedovu, a neki i svoju kravatu. Naučili su kako je kravata dobila ime, slikali su i oblikovali kravatu od papira; oni malo stariji, naučili su i vezati kravatu.

Marija Dujmović,

učiteljica RN

Dan kravate