I ove godine učenici nižih razreda proslavili su 100. dan škole! U školu su došli bez udžbenika , ali dan je bio prepun aktivnosti. Učenici su pisali 100 riječi koje su naučili u školi, napravili plakat sa 100 pridjeva, izveli 100 vježbi na satu TZK-a, zbrajali, oduzimali, množili i dijelili s brojem 100, igrali bingo, dizajnirali novčanicu od 100 kuna.  Na satu engleskog jezika napravili  su tortu sa 100 engleskih riječ i meni za 100 kuna! Na satu vjeronauka  tražili su stotu izgubljenu ovčicu.  Zabavili su se izrađujući krune i naočale u obliku broja 100.

Dan je bio  veseo i zanimljiv!

Marija Dujmović, učiteljica RN

[URIS id=7624]