Dragi učenici i poštovani roditelji,

proslijeđujemo Vam materijal „Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece“ koji je, prvenstveno, namijenjen djeci i roditeljima.

Materijal je rezultat rada Odgojnog savjetovališta
Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sadržava niz aktivnosti za koje vjerujemo da mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli, usmjeravaju ih na razumijevanje promjene i na budućnost. Također, vjerujemo kako može pomoći i odraslima da ostanu u sadašnjem trenutku,prateći dijete te se prisjete svojih snaga, resursa i sustava podrške.

KAKO_PODRŽATI_VJEŠTINE_SUOČAVANJA_I_MENTALNO_ZDRAVLJE_DJECE_