Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Preporuku za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu, gdje se jedan dio odnosi i na roditelje.

Poštovani roditelji, hvala vam na dosadašnjoj uspješnoj suradnji tijekom nastave na daljinu. Imamo povjerenja u vas da ćete nam biti podrška i u području vrednovanja i ocjenjivanja.

Iz Preporuke smo sažeto izdvojili dijelove koji se odnose na roditeljsku potporu. Vaša potpora potrebna je vašoj djeci, učenicima, u praćenju nastave i poticanju na izvršavanje svojih dužnosti, ali je izuzetno važna i nama učiteljima. Cjeloviti tekst Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu je ovdje.

S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji u ovom trenutku više nego ikad trebaju biti uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, a posebno je to izraženo kod učenika u razrednoj nastavi u osnovnoj školi. Svima nam je na prvom mjestu dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, pritom je ocjenjivanje u drugom planu. S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novoj situaciji i vrsti nastave, važno je da svi – učitelji, učenici i roditelji, imaju razumijevanja jedni za druge.

 Sad  je cjelokupni proces učenja i poučavanja vidljiviji nego kad se veći dio toga procesa odvijao u školi, ali i zato što dolazi do pomaka u načinu vrednovanja i ocjenjivanja.

Uloga roditelja u nastavi na daljinu:

osigurati i postaviti djetetu pravila škole u kući i odrediti vrijeme za učenje

Moramo biti svjesni da ni djeca ni roditelji ne doživljavaju svoj dom kao školu i smatraju kako se kod kuće radi samo domaća zadaća. To u ovim uvjetima više nije tako i na takav se način roditelji trebaju postaviti i prema djeci.

poticati dijete da samostalno odrađuje sve zadatke i ohrabriti ga da se za sve nejasnoće obrati učitelju!

– odgovornost je roditelja da pomognu djetetu – ali ne i raditi umjesto njega.

Iako je razumljivo nastojanje roditelja da učenici postignu bolje rezultate, a time i ocjene, pomoć roditelja ne smije prijeći u pisanje zadaća umjesto učenika, izradu radova koji učenici trebaju samostalno napraviti ili pritisak na učenike i nastavnike vezano uz bolje ocjene.

– ne tolerirati prepisivanje tuđeg rada

Roditelji koji prelaze u pomoć koja to nije, štete razvoju odgovornosti i samostalnosti kod djece i umanjuju njihove šanse za samostalno snalaženje u procesu cjeloživotnog učenja i svakodnevnog rješavanja problema.

suradnja s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima

Sa svim pitanjima ili nedoumicama, javite se učiteljima i stručnim suradnicama kako bismo osigurali opću dobrobit svoje djece, poticali ih na učenje, na istraživanje i dobru organizaciju vremena tijekom nastave na daljinu.                                                                               

tijekom učenja i vrednovanja, roditelj može pratiti način rada učenika

U suradnji s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, pomagati djetetu u osmišljavanju što boljih pristupa učenju i načina učenja, odnosno pomagati mu da uči kako učiti. 

Vezano uz vrednovanje i ocjenjivanje sljedeće upute važne su za roditelje

U prvom planu treba biti dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, pritom je ocjenjivanje u drugom planu.

Roditelji trebaju uočiti da se vrednovanje ne oslanja, kao do sada, na poznavanje sadržaja kao glavni pokazatelj znanja, već da treba obratiti pažnju i na druge elemente (samostalnost, kreativnost, mogućnost korištenja naučenog, timski rad…) i da računaju da će nastavnici i to uzimati u obzir.

Posebno je istaknuto da svi učenici u ovom razdoblju trebaju dobiti i ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obaveza, ali i da se očekuje da samostalno rade na složenijim zadacima. U tim složenijim zadacima dobro je da roditelji budu upoznati s njima, ali nikako da sudjeluju u izradi i pisanju takvih radova umjesto učenika.

Vrednujemo i zato da bismo učeniku dali povratnu informaciju je li ostvario odgojno-obrazovne  ishode, ali i kako će poboljšati svoje učenje. Da bismo to postigli, moramo pratiti rad učenika i poticati njihovu aktivnost i suradnju, kako s učiteljem, tako i s drugim učenicima.

Ono što treba posebno naglasiti je da sadržaje koje nastavnici poučavaju, a kasnije vrednuju i ocjenjuju, treba usmjeriti na bitno, a osloboditi ih sporednih detalja ili činjenica koje umanjuju ono što je bitno. 

Kod svih metoda vrednovanja treba imati na umu da je potrebno jasno razlučiti bitne sadržaje od onih manje bitnih ili sporednih. 

Inovativne metode vrednovanja uključuju izradu projekata, plakata, rješavanje problema, izradu e-portfolija, istraživačke radove, praktične radove, projekte, ali za sve njih potrebna je potpora učitelja i vršnjačka potpora kao i postupnost izrade uz povratne informacije učeniku na različitim stupnjevima izrade. 

Konkretno, u svim predmetima može se vrednovati aktivnost učenika preko diskusija i domaćih zadaća i tome pridodati barem jedna ocjena. Naravno, prilagođeno uzrastu i nastavnom predmetu.

Nadalje, u svakom predmetu moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka i takav se rad može vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja.

Dakle, barem dvije ocjene do kraja nastavne godine mogu dobiti svi učenici. 

Za predmete u školama koji se izvode s tjednom satnicom od četiri sata tjedno (Hrvatski jezik i Matematika) usmeno ispitivanje poželjno je provesti jedanput do kraja školske godine, a posebno ukoliko nastavnik ili učenik imaju dvojbu oko zaključne ocjene, odnosno ukoliko nema dovoljno elemenata za zaključivanje ocjene.

Za predmete s tjednom satnicom od tri sata tjedno usmeno ispitivanje preporuča se provesti ukoliko se učenika ocjenjuje ocjenom odličan ili nema dovoljno elemenata za zaključivanje ocjene.

Za razrednu nastavu dovoljno je pratiti aktivnost učenika – jesu li sve zadaće i vježbe izrađene te dati učenicima da naprave neki od kompleksnijih zadataka koji služi sintezi znanja, a poticajni su za učenje (izrada plakata, umnih mapa, crteža, sastavaka, kvizova)

Zaključno, u ovakvim izvanrednim uvjetima, odluke se donose sukladno preporukama stručnjaka i epidemiološkoj situaciji te stalno uslijed promjena okolnosti možemo očekivati i promjene nekih odluka, ali naglašavamo da one sigurno neće biti donesene na štetu učenika ili njihovih mogućnosti za nastavak obrazovanja.

Još jednom, hvala na dosadašnjoj suradnji, strpljivosti i povjerenju te vas molimo za podršku i u nadolazećem periodu vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi na daljinu.

učitelji, stručni suradnici i ravnateljica

OŠ „Vladimir Nazor“ Pisarovina