Činkvina je talijanska narodna pjesma koja se sastoji od pet stihova. Svaki stih mora odgovarati sljedećim pravilima:
– 1. stih je jedna riječ: najčešće imenica kojom opisujemo temu
– 2. stih su 2 riječi: pridjevi koji opisuju imenicu iz 1. stiha
– 3. stih su 3 riječi, najčešće glagoli
– 4. stih je sastavljen od 4 riječi koje izražavaju misao ili osjećaje vezane uz temu
– 5. stih je jedna riječ i ona označava bit teme

Činkvine su pisali učenici 6.b razreda s učiteljicom Ivom Rupčić.