Udruga Sv. Martin Pisarovina, kao vodeći lokalni OCD u korištenju ESI fondova i u najužoj suradnji s Općinom Pisarovina, lokalnim ustanovama za osnovnoškolski ( Osnovna škola Vladimir Nazor: https://osvnazor-pisarovina.hr/ ) i predškolski (Dječji vrtić Potočić: http://www.dv-potocic.hr/index.html ) odgoj i obrazovanje, zajedno s još 3 lokalne udruge u kulturi ( KUD „Bratinečko srce“ Bratina: http://www.kud-bratinecko-srce.hr/ , KUD „Vrhovje“ župe Dubranec: https://hr-hr.facebook.com/kudvrhovje/ i KUD „Magdalena“ Donja Kupčina: https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/KUD-Magdalena-Donja-Kup%C4%8Dina-1738451759738660/ ) i 1 CLLD-organizacijom za ruralni razvoj (LAG Vallis Colapis: https://leader.vallis-colapis.hr/ ) pokreće projekt revitalizacije prostora u javnom vlasništvu u svrhu pokretanja društvenog života u ruralnoj zajednici te unapređenje kapaciteta lokalnih OCD.

Cilj projekta je osnažiti postojeće javno-civilno partnerstvo i uhodanu praksu sudjelovanja OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Općini Pisarovina kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unaprjeđenje kapaciteta OCD-ova.

Kao partner na projektu vrijednom 1.991.318,90 kuna, Općina Pisarovina ustupa prostor „Stare škole“ kao mjesto održavanja širokog spektra radionica, a sve u svrhu poticanja ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te održivog razvoja i zaštite okoliša kroz poticanje i unaprjeđenje učinkovitih ljudskih resursa. S obzirom na ukazanu potrebu za pokretanjem sadržaja za unaprjeđenje vještina za nastup na tržištu rada kao i potrebu pokretanja šireg spektra raspona aktivnosti za djecu, starije i osobe s posebnim potrebama, izniklo je ovo partnerstvo. Stoga će se, kroz period od dvije godine, u prostoru „Stare škole“ održati 20 različitih projektnih aktivnosti u obliku radionica, javnih tribina i ostalih aktivnosti različitih trajanja i ciljanih skupina.

Potpisnici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020., uz Udrugu sv. Martin su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u neku ili više aktivnosti: školu sviranja, radionice za djecu predškolskog uzrasta, radionice za roditelje, radionice izrade narodne nošnje, radionice izrade tradicijskog nakita, radionice folklora za djecu, radionice folklora za odrasle, školu folklornog pjevanja, radionice informatičke pismenosti, radionice stranog jezika, skype radionice, radionice „IMO learning“ – učenje kroz pokret za djecu mlađeg školskog uzrasta, tematske radionice izrade ukrasa, interaktivna predavanja o komunikaciji i javnom nastupu, tematske radionice za starije, mjerenje tlaka i šećera, „klub žena“, radionice za mlade, radionice za poljoprivrednike te javne tribine i radionice o participativnom sudjelovanju u kreiranju proračuna.

voditeljica projekta

Petra Milatović

izvor.znanja.pisarovina@gmail.com