Prethodna provjera sposobnosti kandidata koji su se prijavili na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „PRSTEN POTPORE“

ODRŽAT ĆE SE 2. RUJNA 2020. GODINE U 17:30

               u   OŠ „VLADIMIR NAZOR“ PISAROVINA,  Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina

Pozvani su sljedeći kandidati koji su zadovoljili  uvjete natječaja:

Maja Antolčić

Nikolina Harambašić

Anamarija Huzjak

Ivana Matas

Laura Marinkov

Zvonimir Marić

Nikolina Topolnjak

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati mogu pristupiti selekciji ukoliko njihova tjelesna temperatura nije viša od 37,2oC (mjerena prije dolaska u školu), ako se osjećaju dobro i nemaju ukućane u samoizolaciji, ako nisu unutar prethodnih 14 dana boravili u inozemstvu, odnosno ako su boravili u inozemstvu ali imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, ako nisu u proteklih 14 dana imali kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom te ako nemaju niti jedan od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolju, curenje nosa ili gubitak njuha.

Zbog provedbe epidemioloških mjera i sprječavanja širenja korona virusa, svi kandidati koji pristupe selekciji, dužni su u prostoru škole nositi zaštitnu masku.