Dragi učenici,

sljedeći tjedan (26. – 30. travnja) nastava će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

U matičnoj školi:

  • Nastavu u školi će pohađati učenici 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b
  • Nastava će biti online za učenike 4., 5.a, 5.b, 6.a i POS

Iznimno će u srijedu, 28. travnja, nastava biti online za sve učenike u matičnoj školi radi poštivanja epidemioloških mjera tijekom tehničkog pregleda školske zgrade.

U PŠ Donja Kupčina:

  • Nastavu će u školi pohađati učenici 1. i 2. razreda
  • Nastava će biti online za učenike 3. i 4. razreda

U PŠ Bratina:

  • Nastava je u školi za sve učenike

Prijevoz je organiziran prema redovitom rasporedu, a ako dođe do promjene, svi učenici će biti pravovremeno obaviješteni.

Organizacija nastave 26. – 30. 4. 2021.

Vinka Tarabene,

zamjenica ravnateljice