REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ «Vladimir Nazor»

Zagrebačka 12

OBAVIJEST O TERMINU SELEKCIJE I KANDIDATIMA KOJI MOGU PRISTUPITI SELEKCIJI

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Selekcija kandidata za zapošljavanje pomoćnika u nastavi održat će se 31.08.2021. godine (UTORAK) u 8:00 sati U OŠ „Vladimir Nazor“ Pisarovina, Zagrebačka 12.

Pozivaju se kandidati :

1.Maja Antolčić

2.Ivana Matas

3.Nikolina Harambašić

4.Petra Tumbri Taban

5.Katarina Sakoman

6. Nathalie Noelle Bukovec

7. Jasminka Purgar

8. Martina Gmajnić