Hrvatski pedagoško – književni zbor je najstarija učiteljska udruga u Hrvatskoj. Dva puta godišnje HPKZ organizira državne skupove na kojima promiče nove i napredne ideje o pedagoškoj teoriji i praksi. Dio programa uvijek budu i primjeri dobre prakse koje programski odbor, među svim prijavljenima, odabere za prikaz.

Na Jesenskoj školi HPKZ-a 2021. svoje primjere prakse predstavile su: Blanka Špeglić, stručni suradnik školski knjižničar mentor; Maja Knez Vranić, učiteljica engleskog jezika te Miliana Škurla, učiteljica u produženom boravku.

Školska knjižničarka i učiteljica engleskog jezika zajedno su predstavile projekte poticanja čitanja i korištenja web alata Flipgrid u nastavi engleskog jezika. To je jedan od načina kojim, koristeći IKT u svom radu, rade na poboljšanju motivacije učenika i većoj motiviranosti za uključivanje u nastavni proces. Uključivanje IKT-a u rad s učenicima jedno je od tri područja koje razvijamo kroz sudjelovanje u našem Erasmus+ projektu “Učimo putujući svijetom”.

Učiteljica produženog boravka pokazala je kako u svom radu koristi metodu fraktalnog crteža s učenicima. Upoznala je prisutne sa svojim putem edukacije za ovaj način rada, s koristima koje fraktalni crteži imaju za učenike te ih uputila gdje se i sami mogu krenuti educirati za fraktale.

Osim vlastitih prikaza prakse, slušale smo plenarna predavanja viših savjetnika te desetak prikaza praksi drugih učitelja te se vratile u školu s novim idejama za daljnji rad.

Zahvaljujemo Općini Pisarovina na pomoći u organizaciji putovanja.

Blanka Špeglić,

školski knjižničar mentor

[URIS id=11017]