Bridge the gap međunarodni je eTwinning projekt u kojem su od veljače do kraja svibnja 2022. godine sudjelovali učenici četvrtih i petih razreda naše škole koji pohađaju izbornu nastavu iz Talijanskog jezika. Osim učenika naše škole u projekt su bili uključeni i učenici s Malte i iz Italije koji u svojim školama uče talijanski, španjolski, njemački i francuski jezik. Cilj projekta bio je dvojak; prvi, globalniji cilj, bio je senzibilizirati učenike, da pored engleskog, upoznaju četiri najzastupljenija europska jezika, kako bi ih znali prepoznati i uvidjeti njihove međusobne sličnosti i razlike, dok je drugi, konkretniji cilj, bio ponoviti nastavne sadržaje s kojima su se susretali tijekom nastavne godine kroz četiri zadane teme: Predstavljanje, Moja škola, Moja obitelj i kućni ljubimci i Moj dom. Jedan od najvažnijih aspekata projekta je i onaj komunikacijski, jer su učenici naše škole služeći se digitalnim alatima (Padlet, Flipgrid, Voki) komunicirali na talijanskom i engleskom jeziku s učenicima s Malte i iz Italije, kao i s učenicima drugih razrednih odjeljenja naše matične škole te područnih škola.  Zajedno sa svojom učiteljicom talijanskog jezika Jasnom Perić, prilikom nekoliko video poziva na platformi Teams povezali su se i stekli nova međunarodna poznanstva sa svojim vršnjacima te imali priliku uporabiti naučeno znanje jezika u konkretnoj situaciji što će se, bez sumnje, pozitivno odraziti na motivaciju za daljnje učenje.  

Jasna Perić, učiteljica talijanskog jezika