U sklopu 2. projekta „Poboljšaj, uključi, internacionaliziraj se“ stručna suradnica Hana Milunović dodatno se usavršavala na tečaju „Neuroscience: Understand how your students learn“ u Rimu. Upoznata je s novim konceptima kao što su: Brain-friendly classroom i Growth Mindset. Učila je o važnosti kratkih odmora za mozak između aktivnosti, o izlaganju mozga pozitivnim podražajima koji ubrzavaju njegovo procesuiranje, aktivnostima Mindfulness-a, utjecaju osjećaja i stresa na proces učenja. Također je kolegama iz drugih zemalja predstavila našu školu i održala predavanje o različitim oblicima školovanja unutar našeg školstva s naglaskom na nastavu u kući i IKT tehnologiju.

Hana Milunović, mag. rehab. educ.