U sklopu pripreme pisanja Erasmus+ projekta proveli smo istraživanje u školi na temu “Školska zajednica u zelenom i online okruženju” za iskazivanje potreba škole u kojoj je sudjelovalo 168 učenika i 33 učitelja.

Rezultati istraživanja:

               Na temelju rezultata zaključujemo da 66% učenika provodi manje vremena vani nego prije pandemije, a 84% učenika smatra da bi se mnoge školske aktivnosti trebale izvoditi vani, s čime se slaže i 97% učitelja. Učenici su uglavnom upoznati s temom održivog razvoja, no svi bi željeli saznati više, dok 76% učenika želi sudjelovati u eko-akcijama. 93% učenika smatra da bi se više aktivnosti u školi trebalo baviti zaštitom okoliša, a s time se slažu i učitelji.

           Svi učitelji prakticiraju ekološke aktivnosti u svom životu, no svega je 3% učitelja navelo da u ekološke aktivnosti ubraja i osvještavanje djece o ekologiji iz čega se može zaključiti da i učitelje treba osvijestiti o važnosti njihovog djelovanja na učenike i njihove životne navike. S obzirom na digitalnu opremljenost saznali smo da 18% učenika nema uvijek pristup internetu, 20% ih dijeli uređaje s ukućanima. Roditelji 19% učenika ne mogu uvijek pomoći oko online nastave, dok 23% učenika smatra da nema dovoljno znanja o web alatima da bi mogli pratiti nastavu. Da oni mogu nastavu učiniti zanimljivijom smatra 77% učenika. 45% učitelja smatra da nema dovoljno znanja u području digitalnih kompetencija, a 9% nije upoznato s pojmom hibridne nastave. 61% naših učitelja se ne smatra dovoljno pripremljenim za rad u web alatima i multimedijalnim sadržajima. Iz ovih podataka zaključujemo da naši učitelji trebaju edukaciju kako bi naučili IKT što bolje inkorporirati u svakodnevni rad, te da bi bili bolje osposobljeni nositi se s izazovima budućnosti, a svoje digitalne kompetencije osuvremenjivati i prilagođavati potrebama hibridne nastave, koju gotovo svakodnevno primjenjuju.     

           Strateškim okvirom za digitalno sazrijevanje škola u Republici Hrvatskoj, te znanstveno-istraživačkim projektom “Nacionalno praćenje učenika tijekom pandemije bolesti Covid-19 na sustav odgoja i obrazovanja u RH” u kojoj je bilo uključena 161 škola, među njima i naša, te koji je potaknut od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, zaključujemo o prioritetnim nacionalnim politikama. Te politike u skladu su i s potrebama naše škole. Iz svih gore navedenih razloga želimo razvijati ekološke i digitalne kompetencije svih dionika naše škole jer smatramo da će ovaj projekt pridonijeti kvaliteti nastave, a time i prosperitetu učenika koji će biti bolje pripremljeni za izazove budućnosti.

Istraživanje osmislile, provele i analizirale:

Irena Solenički, učitelj mentor,

Blanka Špeglić, šk. knjižničar mentor,

Maja Knez Vranić, učitelj EJ mentor

Lucija Pokos, učiteljica informatike