Erasmus+ program je Europske Unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. U školi je oformljen Erasmus+ tim s ciljem kvalitetnog stručnog usavršavanja. Tim broji 8 članica:

Branka Smolković Cerovski

Irena Solenički

Hana Milunović

Maja Knez Vranić

Blanka Špeglić

Vlatka Prigorac

Marija Dujmović

Irena Cindrić

Prema natječaju raspisanom za dodjelu sredstava za stručna usavršavanja, napisan je i prijavljen projekt “Učimo putujući svijetom” koji je prihvaćen te su nam odobrena sredstva za provođenje projekta.

Sažetak projekta:

Osnovna škola Vladimir Nazor Pisarovina smještena je u Zagrebačkoj županiji, udaljena oko 30 km od Zagreba.
Zamijetili smo da mali broj učenika nastavlja visokoškolsko obrazovanje, stoga se mi učitelji trebamo obrazovati i usavršavati kako bismo nastavu učinili dinamičnijom i aktivnijom. Škola je nedavno opremljena tehnologijom za korištenje u učionicom (tabletima, pametnim pločama, kompjuterima i projektorima u svim učionicama i bežičnom internetskom  mrežom). Važno je napomenuti da naša škola ima 38 učenika s teškoćama u razvoju te učenike s teškoćama koje su uvjetovane odgojnim, socijalnim, kulturalnim i ekonomskim čimbenicima. Također smo primijetili  dugogodišnjim provođenjem sociometrijskog ispitivanja i radom Tima za kvalitetu kako učenici s teškoćama nisu prihvaćeni od strane vršnjaka, ne uključuju se u izvanškolske aktivnosti i često ne odlaze na terensku nastavu zbog osjećaja socijalne isključenosti. Svaka od prepoznatih potreba i ciljevi mobilnosti koji iz njih proizlaze , olakšat će nam suočavanje sa svakodnevnim izazovima poučavanja. U Hrvatskoj ne postoje adekvatna stručna usavršavanja na nacionalnoj razini, a učiteljeve digitalne kompetencije su nedostatne za korištenje dostupnom tehnologijom. Pretražujući portal School Education Gateway pronašli smo adekvatne načine usavršavanja na tečajevima diljem Europe. Osam djelatnica škole odabralo je mobilnosti prema svojim potrebama i interesima. 
Učiteljica razredne nastave pohađat će tečaj Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools na kojem će unaprijediti svoje digitalne kompetencije kroz različite web alate i programe. Osnažit će upotrebu informacijsko komunikacijskih tehnologija, uključivanjem tableta i pametnih telefona te relevantnih inovacija. Stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica će tečajem Tablets in Education steći znanje i vještine za korištenje novih tehnologija, aplikacija i internetskih alata. Individualizirat će učenje pomoću tableta uvažavajući potrebe, mogućnosti i jake strane učenika s teškoćama u razvoju, kako u školi tako i za nastavu u kući učenice s većim motoričkim teškoćama. Školska knjižničarka će se pohađanjem tečaja ICT in learning osposobiti za kontroliranje i upravljanje digitalnim  edukativnim sadržajima. Naučit će učinkovito koristiti edukativne platforme za samostalno izrađivanje vlastitih digitalnih sadržaja. Učiteljica engleskog jezika će nakon strukturiranog tečaja Flipped classroom and gamification koristiti suvremeni pristup učenja i podučavanja, oblik kombiniranog učenja u kojem učenici koriste nastavne sadržaje on line, gledajuću video predavanja kod kuće. Ravnateljica i učiteljica razredne nastave ojačat će informacijsko – komunikacijske vještine na tečaju Najbolji društveni mediji i mrežna rješenja. Koristit će društvene mreže u kolektivu i razredu, upravljati skupinama, komunicirati kroz digitalne medije, što će unaprijediti komunikaciju među svim dionicima škole, a time i upravljanje školom. Učiteljica razredne nastave će kroz mobilnost Conflict  Management, emotional intelligence and Bullying Preventional ovladati alatima poput vršnjačke medijacije, kruga, aktivnog slušanja i preoblikovanja, stvoriti okruženje koje sukob prihvaća kao potencijalnu priliku za rast. Upoznat će ostale vještine emocionalne i socijalne inteligencije te načine kako je poboljšati i njegovati u sebi i drugima. Učiteljica razredne nastave pohađanjem tečaja Soft skills for strong teachers poboljšat će verbalnu i neverbalnu komunikaciju i aktivno slušanje, naučit će kako biti dobar voditelj svog razreda, kako bolje raditi u timu, te razviti vještine za sprečavanje i nošenje s konfliktom u razredu i radnom mjestu. Upoznat će metode za izbjegavanje stresa i nošenja s istim, te metode relaksacije.
Svaki učitelj će nakon mobilnosti organizirati radionice, prezentacije te primjere dobre prakse u školi, lokalnoj zajednici, na radionicama s roditeljima i zainteresiranim školama na našem području. Nove kompetencije korist ćemo u radu s učenicima kroz aktivnosti koje će biti usko vezane uz područje mobilnosti. Priključit ćemo se nacionalnim konferencijama na kojima ćemo prezentirati svoj rad i iskustvo, kao što su Carnetova konferencija za korisnike i Hrvatski pedagoškoknjiževni zbor. Primjere dobre prakse prikazat ćemo na Županijskim stručnim i stručnim usavršavanjima pri Agenciji za odgoj i obrazovanje uz dogovor sa savjetnicima. Novostečena znanja i iskustvo iz prakse prikazat ćemo u medijima koji prate školstvo ( Školske novine) te u lokalnim medijima TV Mreža i Trend TV.