Raspored dolazaka bibliobusa u školskoj godini 2020./21.

Sljedeći dolazak: 30. 9. 2020.

Raspored stajališta bibliobusa:

PŠ Bratina-09:00 – 09:45

PŠ Donja Kupčina-10:30 – 11:15

Pisarovina-12:00 – 13:00