Raspored dolazaka bibliobusa u školskoj godini 2018./19.

Raspored stajališta bibliobusa:

PŠ Bratina-09:00 – 09:45

PŠ Donja Kupčina-10:00 – 10:45

Pisarovina-11:30 – 13:00