Fin.izvješće 01.01.-31.12.2021

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020. – kopija (2) (1)

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01.-31.-12. 2020

Fin.izvješće-referentna stranica

Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Financijsko izvješće 01.01.-31.12. 2019

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01.-31.-12. 2019

FI.IZVJEŠĆE01.01.-31.12.2018.

BILJEŠKE01.01.-31-.12.2018

Bilješke 2017.

Financijsko izvješće 2017.

Bilješke 2016.

Financijsko izvješće za 2015.

Financijski izvještaj – bilanca 2016.