IZJAVA_O_SPRECAVANJU_SUKOBA_INTERESA_2022

IZJAVA_O_SPRECAVANJU_SUKOBA_INTERESA_2021_godina

Dogradnja škole OŠ “Vladimir Nazor” – dokumenti

IZJAVA_O_SPRECAVANJU_SUKOBA_INTERESA_2020._godina

IZJAVA_O_SPRECAVANJU_SUKOBA_INTERESA_2019._godina

Izjava o sprečavanju sukoba interesa za 2018. godinu

Obavijest temeljem članka 13 Zakona o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013. godina

Internetska stranica skole 2017.jpg

Internetska stranica skole.jpg