Opći akti Škole su:

–  Statut

–  pravilnik

–  poslovnik

–  odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

Odluka o etičkom kodeksu

Odluka o kućnom redu

Odluka o kućnom redu izmjena

Poslovnik o radu školskih sportskih društava

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi vladimir Nazor Pisarovina

Pravilnik_o_nacinu_postupanja_odgojno-obrazovnih_radnika_skolskih_ustanova_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika_te_prijave_svakog_krsenja_tih_prava_nadleznim_tijelima

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti