Temeljni opći akt je  Statut. Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.

Ostali opći akti Škole trebaju biti usklađeni s odredbama Statuta sukladno zakonskim odredbama.

Statut 4. 4. 2019

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ranije važeći Statut i njegove izmjene:

Statut, 31. 10. 2008.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 17. 1. 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 3. 6. 2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 6. 12. 2013.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 4. 9. 2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 13.4.2016.