Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola „Vladimir Nazor“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“.

Gospođa Željka Dumić, tajnica škole, imenovana je službenikom za informiranje.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji možete poslati na nekoliko načina:

a) poštom na adresu:
Osnovna škola „Vladimir Nazor“
Zagrebačka 12
10 451 Pisarovina

b)elektroničkom poštom: ured@os-vladimir-nazor-pisarovina.skole.hr

c) fax-om na broj: 01/6291 805

d) donijeti osobno u tajništvo škole radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

* Klikom na poveznice www.zakon.hr i www.azoo.hr na lako pretražljiv način možete pronaći pročišćene tekstove zakona i ostale propise koji se odnose na naše područje rada ( Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, razni obrasci…).

http://www.zakon.hr/
http://www.azoo.hr/

Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Kriteriji_za_odredivanje_naknade_za_dostavu_informacije

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce za 2019

Godisnje_izvjesce 2019 – csv

Godisnje_izvjesce-1 o provedbi Zakona o pravu na pristup informavijama za 2018. godinu

CSV izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce-1

csv_izvjesce