Školom upravlja školski odbor. Školski odbor:

– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikul na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
– odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor ima sedam članova. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora. Mandat članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi.

Školski odbor

Osnovne škole “Vladimir Nazor” Pisarovina

čine sljedeći članovi:

Iz reda Osnivača:

Mihovil Braim

Željko Pavletić

Antonija Vračević Orečić

 .
Vijeće roditelja:
Jelena Matvijev
  .
Učiteljsko vijeće:

Daliborka Turk (predsjednica Školskog odbora)

Marija Dujmović

  .
Skup radnika:
Željka Dumić (Zamjenica predsjednice Školskog odbora)
 
 

Pozivi na sjednice Školskog odbora

Poziv na 25 sjednicu školskog odbora

Poziv za 24. sjednicu

Poziv za 23. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 22. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 19. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 18. sjednicu Školskog odbora 19.10.

Poziv za 17. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 16. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 15. sjednicu Školskog odbora raspisivanje natječaja 1. sjednica

Poziv na 14. sjednicu Škoslkog odbora

Poziv na 13. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 12. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 5. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 4. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 3. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 2. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 1. sjednicu Školskog odbora


Poziv za 45. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 44. sjednicu školskog odbora

Poziv na 43. sjednicu školskog odbora

Poziv na 42. sjednicu školskog odbora

Poziv na 41. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 40 sjednicu Školskog odbora

Poziv na 39. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 38. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 37. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 36 sjednicu Školskog odbora

Poziv na 35. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 34 sjednicu školskog odbora

Poziv na 33. sjednicu školskog odbora

Poziv za 32. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 31 sjednicu Školskog odbora

Poziv za 30. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 29. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 28. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 27. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 26. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 25. sjednicu Školskog odbora

Pozivi za 24. sjednicu ŠO

Pozivi za 23. sjednicu ŠO

Pozivi za 22. sjednicu ŠO

Pozivi za 21. sjednicu ŠO

Pozivi za 20. sjednicu ŠO

Pozivi za 19. sjednicu ŠO

Pozivi za 18. sjednicu ŠO

Poziv za 17. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 16. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 15. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 14. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 13. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 12. sjednicu Školskog odbora isp.

Poziv za 11. sjednicu Školskog odbora isp.

Poziv za 10. sjednicu Skolskog odbora isp

Poziv za 9. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 8. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 7. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 6. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 5. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 4. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 3. sjednicu Školskog odbora

Poziv za 2. sjednicu Školskog odbora

Poziv na_Konstituirajucu_sjednicu_Skolskog_odbora

Odluke Školskog odbora

Zaključci s 25. sjednice Školskog odbora

Zapisnik s 24 . sjednice

Zaključci 23. sjednica Školskog odbora

Odluke s 22. sjednice Školskog odbora

Odluke s 21. sjednice Školskog odbora

Odluke s 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 19. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 18. sjednica Školskog odbora 19.10.2022

Zaključci s 17. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 15. sjednice Školskog odbora

Odluke s 14. sjednice Školskog odbora

Odluke s 13. sjednice Školskog odbora

Zapisnik s 12. sjednice Školskog odbora

Odluke s 11. sjednice Školskog odbora

Odluke s 10. sjednice Školskog odbora

Odluke s 9. sjednice Školskog odbora

Odluke s 8. sjednice Školskog odbora

Odluke sa 7. sjednice Školskog odbora

Odluke sa 6. sjednice Školskog odbora

Odluke Školskog odbora 5.10.2021.

Odluke sa 4. sjednice Školskog odbora

Odluke sa 3. sjednice Školskog odbora

Izvješće o uspjehu na kraju školske godine 20.-21.

Izvješće -1.2. PP 2020.-2021_

Odluke sa 2. sjednice Školskog odbora

Zapisnik 1. sjednice Školskog odbora


Odluke Školskog odbora 45 sjednica

Odluke Školskog odbora 44 sjednica

Odluke Školskog odbora 43 sjednica

Odluke Školskog odbora 42 sjednica

Odluke Školskog odbora 41 sjednica

Odluke Školskog odbora 40. sjednica

Odluke Školskog odbora s 39. sjednice

Odluke Školskog odbora s 38. sjednice

Odluke Školskog odbora s 37. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 36. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 35. sjednice

Odluke s 34 sjednice Školskog odbora

Odluke s 33. sjednice Školskog odbora

Odluke Školskog odbora sa 32. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 31. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 30. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 29. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 28. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 27. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 26. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 25. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 24. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 23. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 22. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 21. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 20 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 19. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 18 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 17 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 16 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 15. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 14 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 13 sjednice

Odluke Školskog odbora sa 12. sjednice

Odluke_Skolskog_odbora_sa_11._sjednice

Odluke Školskog odbora sa 10. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 9. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 8. sjednice 2. dio

Odluke Školskog odbora sa 8. sjednice 1.dio

Odluke Školskog odbora sa 7. sjednice 3. dio

Odluke Školskog odbora sa 7. sjednice 2. dio

Odluke Školskog odbora sa 7. sjednice 1.dio

Odluke Školskog odbora sa 6. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 5. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 4. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 3. sjednice

Odluke Školskog odbora sa 2. sjednice

Odluke Školskog odbora sa Konstituirajuce sjednice Školskog_odbora 10. 4. 2017.

Izbori u Školski odbor

Skup radnika

Obrazac br. 1: prijedlog sindikata za izbor predstavnika radnika u školski odbor

Obrazac br. 2: prijedlog skupine radnika za izbor predstavnika radnika

Zapisnik sa sjednice Izbornog odbora

Zapisnik sa sjednice Izbornog odbora 1

Poziv za sjednicu Izbornog odbora

Obrazac br. 8 odluka o imenovanju izbornog odbora

Obrazac br. 5 zapisnik sa skupa radnika

Zapisnik-o-prethodnim-rezultatima-izbora-za-predstavnika-radnika-u-Školski-odbor-privremeni

Zapisnik o konačnim rezultatima

Odluka o imenovanju predstavnika radnika u Školski odbor

Učiteljsko vijeće

Zapisnik – izbori za ŠO

Učiteljsko saziv sjednice

Učiteljsko saziv sjednice glasovanje

Vijeće roditelja

Odluka o imenovanju člana ŠO 

Poziv za 2. sjednicu vijeća roditelja