Ankica Zebić

Branimir Rajšel

Daliborka Turk

Danijela Kordić

Đurđica Trputec

Goran Vukašinac Zamjena Helena Gradski

Ida Herak

Igor Baldassi

Irena Cindrić

Ivana Amalija Bratelj

Jasminka Patafta

Karla Cetinjanin Zamjena Miliana Škurla

Karolina Horvat

Kristina Žunec

Ksenija Družić Zamjena Franka Vukin

Lana Martinović

Maja Knez Vranić

Maja Koščica

Maja Slamar

Marija Dujmović

Marijana Vuksan

Martina Palčić

Milivoj Šikić

Mirjana Košarić-Futač

Mirjana Smolković

Mirjana Štulhofer

Mladen Tuka

Natacha Vukić

Nedjeljko Grahovac

Sanja Milašinčić

Smilja Matijević

Snježana Skenderović

Višnja Nazor

Vlatka Prigorac