Ankica Zebić

Blanka Špeglić

Branimir Rajšel

Daliborka Turk

Danijela Kordić

Lucija Trputec

Hana Milunović

Igor Baldassi

Irena Cindrić

Irena Solenički

Jasminka Patafta

Karla Cetinjanin

Karolina Horvat

Kristina Žunec

Ksenija Družić (zamjena Franka Vukin)

Lana Martinović

Maja Knez Vranić

Maja Koščica

Maja Slamar

Marija Dujmović

Marijana Vuksan

Martina Palčić

Saša Tomić

Iva Rupčić

Mirjana Smolković

Mirjana Štulhofer

Mladen Tuka

Natacha Vukić

Nedjeljko Grahovac

Sanja Milašinčić (zamjena Ksenija Mohenski)

Smilja Matijević

Snježana Skenderović

Vinka Tarabene

Višnja Nazor

Vlatka Prigorac