U školskoj godini 2021./2022. u našoj školi učenicima u praćenju nastave pomažu 4 pomoćnice u nastavi:

Nikolina Harambašić

Maja Antolčić

Ivana Matas

Dijana Mikulić