U školskoj godini 2020./2021. u našoj školi učenicima u praćenju nastave pomažu 3 pomoćnice u nastavi:

Nikolina Harambašić

Maja Antolčić

Ivana Matas