Matična škola

Jurica Jagar, domar

Ljiljana Smolković, kuharica

Zdenka Golubić, kuharica/spremačica

Jasnica Mioković, spremačica

Mirjana Matas, spremačica

Eva Rimac, spremačica

Područna škola Donja Kupčina

Nada Salajec, kuharica/spremačica

Područna škola Bratina

Jana Belečak, kuharica/spremačica