RAZREDNA NASTAVA

Matična škola

Martina Palčić, uč.

Vlatka Prigorac, uč.

Sanja Milašinčić, uč.

Marija Dujmović, uč.

Irena Solenički, uč.

Produženi boravak

Miliana Škurla, uč.

Područna škola Donja Kupčina

Kristina Žunec, uč.

Ksenija Mohenski, uč.

Natacha Vukić, uč.

Područna škola Bratina

Snježana Skenderović, uč

Irena Cindrić, uč.

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik

Maja Koščica, prof.

Danijela Kordić, prof.

Ana Pučko, mag. prim. educ.

Likovna kultura

Lana Martinović, ak. slikar

Glazbena kultura

Mirjana Štulhofer, prof.

Engleski jezik

Maja Knez-Vranić, uč.

Ksenija Družić, uč.

Marijana Vuksan, uč.

Matematika

Ankica Zebić, uč.

Mladen Tuka, nast.

Priroda / Biologija

Daliborka Turk, prof.

Kemija

Branimir Rajšel, prof.

Daliborka Turk, prof.

Fizika

Mladen Tuka, nast.

Povijest

Nikolina Maretić Ašperger, prof.

Igor Baldassi, prof.

Geografija

Igor Baldassi, prof.

Tehnička kultura

Nedjeljko Grahovac, prof.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Sandra Šarić, prof.

Vjeronauk (izborna)

Vinko Podrug, mag. theol.

Smilja Matijević, dipl. kateheta

Mirjana Smolković, dipl. kateheta

Karolina Horvat, dipl. kateheta

Informatika (izborna)

Nedjeljko Grahovac, prof.

Ana Pučko, mag. prim. educ.

Lucija Pokos, mag. prim. educ.

Njemački jezik (izborna)

Višnja Nazor, prof.

Talijanski jezik (izborna)

Jasna Perić, prof.

Učitelj defektolog

Jasminka Patafta, prof.