Europska platforma za školsko obrazovanje sastajalište je svih dionika u sektoru školskog obrazovanja, odnosno školskog osoblja, istraživača, donositelja politika i ostalih stručnjaka, pokrivajući sve razine od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, uključujući početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Platforma je i dom eTwinninga, zajednice za škole u Europi.

(preuzeto sa: https://school-education.ec.europa.eu/hr)

eTwinning u našoj školi svake godine zauzima sve važnije mjesto, a to potvrđuje i status eTwinning škole koji ponosno ističemo od 2021./2022. školske godine.

O aktivnim projektima redovito izvještavamo i na školskoj web stranici.

eTwinning ciklus

Da bi postigla svoj cilj digitalizacije i internacionalizacije, škola može odlučiti surađivati s eTwinningom, jer je to besplatna i sigurna platforma kojom se omogućuje nastavnicima korištenje digitalnih alata i prilagođava ih prema potrebi, s ciljem razvoja vještina učenika 21. stoljeća.

Naravno, nastavnicima trebaju biti osigurani uvjeti za postizanje ovih ciljeva. U tu svrhu, svaki četvrti tjedan uključujemo eTwinning kao temu u naš raspored konferencija. U tim prilikama, dijelimo dobre prakse i planiramo daljnje aktivnosti u tekućim projektima, ili raspravljamo o idejama za nove projekte. Digitalizacija i internacionalizacija škole uspješne su otkako je eTwinning postao dio školskog razvojnog plana. Na platformi eTwinning registrirano je više od 670 000 odgojno-obrazovnih djelatnika iz više od 206 000 škola, te je u 39 eTwinningovih i eTwinning Plus zemalja članica programa provedeno više od 89 000 projekata. eTwinning zajednica u Republici Hrvatskoj broji više od 10.000 odgojno-obrazovnih djelatnika i 93 odgojno-obrazovne ustanove s oznakom eTwinningove škole, kojima potporu u sudjelovanju u eTwinning aktivnostima pruža Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

      Prednost odabira ili izrade eTwinning projekata leži u tome da sami odaberite tempo provođenja eTwinning aktivnosti. Nakon registracije niste obavezni odmah započeti projekt. Pogledajte što rade drugi eTwinneri, razmislite kakva bi suradnja odgovarala kurikulumu vaše ustanove, propitajte želje svojih učenika u vezi međunarodne suradnje. Kada ste spremni, osmislite projekt, pronađite projektne partnere i započnite s aktivnostima.

     Prijava na eTwinning platformu i registracija projekta jednostavna je i brza. eTwinning platforma nudi vam različite alate koji olakšavaju provedbu projekata. Kada započnete projekt, nudi vam se mogućnost korištenja „TwinSpacea”- sigurnog prostora za razmjenu radnih materijala, fotografija, uradaka vaših učenika, brbljaonice za vas i vaše učenike, mogućnost vođenja bloga projekta te provođenja anketa.

       Sigurnost – eTwinning je sigurno i provjereno on-line okruženje za vas i vaše učenike. Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu pri Agenciji za mobilnost i programe EU provjerava jesu li korisnici odgojno-obrazovni djelatnici.

Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu pruža potporu odgojno-obrazovnim djelatnicima tijekom postupka registracije na platformu eTwinning, prilikom traženja partnera te provedbe aktivnosti i projekata, kao i što dodjeljuje Nacionalne oznake kvalitete i nacionalne nagrade COMET, organizira radionice, seminare, konferencije i webinare.

Da bi projekt započeo treba ga registrirati. Kada imamo ideju o projektu, trebamo još jednog osnivača iz neke druge zemlje članice. Tada oba osnivača registriraju svoj projekt. Nakon toga nacionalne agencije odobravaju projekt. Osim same ideje projekta još je potrebno odrediti njegove ciljeve i okvirne aktivnost, te izraditi vremenik za njih. Kreće prijava i upoznavanje projektnih partnera. Projekti mogu trajati kraće ili duže, po potrebi i odabiru osnivača. Također, aktivnosti i teme mogu biti raznorazne, kao i dob učenika. Mogu se povezati učenici iste dobi, ali u različite tako da uglavnom stariji pomažu mlađima i dijele zadatke po težini i zahtjevnosti. Projektni partneri i učenici mogu se sastati na eTwinning platformi putem video-poziva. U projekt se mogu dodati učenici pojedinačno, te onda oni mogu ući u projektni prostor (Twinspace) i pregledavati sadržaje i materijale. Može se odabrati neka platforma za upoznavanje učitelja i učenika. Često se za to koristi alat Padlet. U projektu se mogu izvoditi aktivnosti nekih važnih datuma, npr. Dan sigurnijeg interneta, Dan zaštite voda, Dan Zemlje i sl. Također može se objasniti „netiquette“ -pravila ponašanja na internetu. Sve aktivnosti treba bilježiti i postavljati na twinspace.

Nakon izvođenja raznih aktivnosti treba razmisliti o evaluaciji projekta i o diseminaciji projektnih rezultata. Evaluirati se može, npr. putem nekog upitnika, na početku i na kraju projekta. Tada se uspoređuju rezultati oba upitnika, te se zaključuje o rezultatima i stečenim kompetencijama. Na kraju projektnog ciklusa može se aplicirati za nacionalnu ili međunarodnu oznaku kvalitete nacionalnim agencijama. U Hrvatskoj to je Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Osnivači na kraju zatvaraju projekt.

Pripremile:

Irena Solenički, Maja Knez Vranić i Blanka Špeglić