Kako opravdati izostanak djeteta s nastave?

Tumačenje Ministarstva o odredbama članka 4. stavka 2. i 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015.) i postupanja u istim ili sličnim situacijama glasi:

  • učeniku koji je zbog bolesti zatražio liječničku ispričnicu i kojemu je zbog liječenja preporučen izostanak s nastave, liječnik će izostanak s nastave opravdati liječničkom ispričnicom.
  • u slučajevima kada uzrok izostanka  nije bolest, učenik može izostati s nastave prema odobrenju:

– učitelja s njegovog sata,
– razrednika do 3 radna dana,
– ravnatelja do 5 radnih dana,
– Učiteljskog vijeća 6 i više radnih dana.

  • neovisno o navedenim situacijama u kojima roditelj može unaprijed tražiti odobrenje izostanka učenika s nastave, roditelj može usmeno ili pisanim putem osobno opravdati izostanak svog djeteta od najviše tri radna dana (ne tražeći prethodno odobrenje učitelja odnosno razrednika).

Obrazac za opravdavanje djetetovog izostanka možete pronaći ovdje.

Ispis učenika s izborne nastave

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Iznimno, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili iz drugih opravdanih razloga, može podnijeti pisani zahtjev za prestankom pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Prema Zakonu o izmjena i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Čl. 27 st. 6 NN 68/18)

Uporaba mobitela u školi

Učenik može koristiti uređaje kojima je moguć pristup mrežnom povezivanju i mrežnim komunikacijama tijekom odgojno–obrazovnog rada samo uz odobrenje odgojno-obrazovnog radnika.

Prema Pravilniku o načinu postupanja odgojno–obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima