Ime i prezime vrijeme način održavanja informacija
Ksenija Družić Srijeda, 12:00 – 12:45 Telefon: 091 6287 624; ksenija.stepusin@skole.hr
Maja Knez Vranic Ponedjeljak, 2. sat Telefonom ili mailom
Ankica Zebić Utorak, 2. sat (8:50 – 9:35 h) Telefon ili mail: ankica.zebic@skole.hr
Branimir Rajšel Petak, 9:45-10:30 Telefon, mail
Iva Vučemilović Srijeda, 4. sat, 11:10 – 11:55 Mail: iva.vucemilovic2@skole.hr
Nedjeljko Grahovac Ponedjeljak 3 sat, 9.45-10.30 Yammer, private, šk.tel
Saša Tomić Ponedjeljak, 5. sat Telefon 6291 010

sasa.tomic@skole.hr

Lana Žamarija Četvrtak, 6. sat (12:30 – 13:15) Telefon 6291 010
Mladen Tuka Petak 9:00 – 9:45 Telefon 6291 010
Marijana Vuksan Srijeda 3.sat, 10.35-11.30 Telefonom(škole)
Mirjana Smolković srijeda, treći školski sat ili prema dogovoru telefonom, mailom