UČITELJ PREDMET  VRIJEME INFORMACIJA
Maja Knez Vranić engleski jezik pon, 6. sat (12:20 – 13:05)
Mirjana Košarić Futač hrvatski jezik pon, 2. sat (8:50 – 9:35)
Franka Vukin engleski jezik ut, 3. i 4. sat (9:45 – 11:25)
Nedjeljko Grahovac tehnička kultura, informatika
Sandra Šarić TZK
Mladen Tuka matematika, fizika
Višnja Nazor njemački jezik ut, 5. sat (11:30 – 12:15)
Lana Martinović likovna kultura
Ankica Zebić matematika četv, 3. sat (9:45 – 10:30)
Đurđica Trputec vjeronauk
Mirjana Smolković vjeronauk
Hana Milunović uč. rehabilitator
Branimir Rajšel kemija