UČITELJ PREDMET  VRIJEME INFORMACIJA
Maja Knez Vranić engleski jezik  
Mirjana Košarić Futač hrvatski jezik  
Franka Vukin engleski jezik  
Nedjeljko Grahovac tehnička kultura, informatika  
Sandra Šarić TZK  
Mladen Tuka matematika, fizika  
Višnja Nazor njemački jezik  
Lana Martinović likovna kultura  
Ankica Zebić matematika  
Đurđica Trputec vjeronauk  
Mirjana Smolković vjeronauk  
Hana Milunović uč. rehabilitator  
Branimir Rajšel kemija