UČITELJ PREDMET  VRIJEME INFORMACIJA
Maja Knez Vranić engleski jezik srijeda, 3. sat

(9:40 – 10:25)

Ida Herak fizika, informatika utorak, 5. sat

(11:25 – 12:10)

Franka Vukin engleski jezik petak, 3. sat

(9:40 – 10:25)

Nedjeljko Grahovac tehnička kultura, informatika petak, 5. sat

(11:30 – 12:15)

Milivoj Šikić TZK utorak, 2. sat

(8:50 – 9:35)

Mladen Tuka matematika, fizika četvrtak, 4. sat

(10:40 – 11:25)

Višnja Nazor njemački jezik četvrtak, 3. sat poslijepodne

(15:15 – 16:00)

Lana Martinović likovna kultura utorak, 7. sat

(13:00 – 13:40)

Ankica Zebić matematika utorak, 4. sat

(10:40 – 11:25)

Đurđica Trputec vjeronauk četvrtak, 4. sat u PŠ D. Kupčina

(10:40 – 11:25)

Mirjana Smolković vjeronauk srijeda, 6. sat

(12:15 – 13:00)

Hana Milunović uč. rehabilitator četvrtak, 3. sat

(9:40 – 10:25)

Branimir Rajšel kemija četvrtak, 3. sat

(9:40 – 10:25)