Matična škola      
 Ime i prezime Razred Dan Vrijeme
Marija Dujmović, uč. 1.
Martina Palčić, uč.(Dajana Milčić, uč., zamj.) 2.
Vlatka Prigorac, uč. 3.
Sanja Milašinčić, uč. 4.
Mirjana Štulhofer, prof. 5.a
Ida Herak, mag. fiz. i inf. 5.b
Maja Koščica, prof. 5.c
Maja Slamar, prof. 6.a
Danijela Kordić, prof. 6.b
Daliborka Turk, prof. 7.a
Karolina Horvat, dipl. kateheta 7.b
Smilja Matijević, dipl. kateheta 8.a
Igor Baldassi, prof. 8.b
PŠ Bratina
Snježana Skenderović, uč. savj. 1. i 3. r
Irena Cindrić, uč. 2. i 4. r.
PŠ Donja Kupčina
Natacha Vukić, uč. 1.
Kristina Žunec, uč. 2. i 3. r
Karla Cetinjanin, uč. 4.
POS
Jasminka Patafta, uč. rehabilitator POOS