Matična škola      
 Ime i prezime Razred Dan Vrijeme
Martina Palčić 1. srijeda 2. sat (14:20 – 15:00)
Vlatka Prigorac 2. srijeda 1. sat (13:30 – 14:15)
Sanja Milašinčić 3. četvrtak 1. sat (13:30 – 14:15)
Marija Dujmović 4. a četvrtak 3. sat (15:15 – 16:00)
Ivana Amalija Bratelj 4. b četvrtak 4. sat (16:05 – 16:50)
Maja Slamar 5. a četvrtak 5. sat (11:30 – 12:15)
Danijela Kordić 5. b ponedjeljak

utorak

5. sat (11:30 – 12:15)

4. sat (10:40 – 11:25)

Daliborka Turk 6.a petak 5. sat (11:30 – 12:15)
Karolina Horvat 6. b četvrtak 7. sat (13:00 – 13:40)
Smilja Matijević 7. a ponedjeljak

četvrtak

2. sat   (9:00 – 9:30)

6. sat (12:30 – 13:00)

Igor Baldassi 7. b utorak 3. sat (9:40 – 10:25)
Mirjana Štulhofer 8. a četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25)
Mirjana Košarić-Futač 8. b ponedjeljak 4. sat (10:40 – 11:25)
Maja Koščica 8.c srijeda 4. sat (10:40 – 11:25)
PŠ Bratina
Snježana Skenderović 1. i 2. r ponedjeljak 2. sat ( 9:05 – 9:50)
Irena Cindrić 3. i 4.  r ponedjeljak 3. sat ( 10:00 – 10:45)
PŠ Donja Kupčina
Kristina Žunec 1. i 2.r srijeda 2. sat (8:55 – 9:40)
Miliana Škurla 3.r srijeda 3. sat (9:50 – 10:35)
Natacha Vukić 4. r srijeda 2. sat (8:55 – 9:40)
POS
Jasminka Patafta POOS ponedjeljak 7. sat (13:00 – 13:40)