Matična škola      
 Ime i prezime Razred Dan Vrijeme
Marija Dujmović, uč. 1. srijeda 2. sat (8:50 – 9:35)
Martina Palčić, uč. 2. ponedjeljak 5. sat (11:30 – 12:15)
Vlatka Prigorac, uč. 3. četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25
Sanja Milašinčić, uč. 4. četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25)
Mirjana Štulhofer, prof. 5.a četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25)
Ida Herak, mag. fiz. i inf. 5.b četvrtak 3. sat (9:45 – 10:30)
Maja Koščica, prof. 5.c srijeda
Maja Slamar, prof. 6.a utorak 2. sat(8:50 – 9:35)
Danijela Kordić, prof. 6.b petak 5. sat (11:30 – 12:15)
Daliborka Turk, prof. 7.a četvrtak 5. sat (11:30 – 12:15)
Karolina Horvat, dipl. kateheta 7.b utorak 5. sat (11:30 – 12:15)
Smilja Matijević, dipl. kateheta 8.a ponedjeljak 6. sat (12:20 – 13:05)
Igor Baldassi, prof. 8.b srijeda 5. sat (11:30 – 12:15)
PŠ Bratina
Snježana Skenderović, uč. savj. 1. i 3. r ponedjeljak 2. sat (9:00 – 90:45)
Irena Cindrić, uč. 2. i 4. r. srijeda 4. sat (10:40 – 11:25)
PŠ Donja Kupčina
Natacha Vukić, uč. 1. utorak 2. sat (9:00 – 90:45)
Kristina Žunec, uč. 2. i 3. r srijeda 4. sat (10:40 – 11:25)
Karla Cetinjanin, uč. 4. srijeda 3. sat (9:50 – 10:35)
POS
Jasminka Patafta, uč. rehabilitator PRO utorak 5. sat (11:30 – 12:15)

Razrednici će prema potrebi informacije održati i u popodnevnim satima uz prethodnu najavu.