Ime i prezime dan i sat način održavanja informacija
Ksenija Mohenski

četvrtak, 3 .školski sat

telefonom
Vlatka Prigorac četvrtak, 3 .školski sat telefonom
Sanja Šinković četvrtak, 4 .školski sat telefonom
Marija Dujmović četvrtak, 4 .školski sat telefonom
Jasminka Patafta srijeda, 7. školski sat telefonom
Miliana Škurla srijeda, 17h telefonom (ili ispred škole)
Irena Solenički  utorak, 4. školski sat mobitelom
Martina Palčić   utorak, 2. školski sat telefonom ili mailom
Irena Cindrić četevrtak, 8:50-9:35  
Matea Krpan četvrtak, 10:30-11:30  

Natacha Vukić

srijeda, 4. sat (11:10-11:55)  

Kristina Žunec 

srijeda, 2. sat (9:20-10:05)

telefonom

Martina Bartolić ponedjeljak, 4. sat (11:15-12:00)  

Predmetna nastava

Ime i prezime

dan i sat

način održavanja informacija

Smilja Matijević

petak, 5. sat

Telefonom, mailom

Karolina Horvat

utorak, 4. sat

Telefonom

Igor Baldassi (6.b)

ponedjeljak, 5. sat

 

Iva Rupčić

četvrtak, 5. sat

Telefon

iva.rupcic5@skole.hr

Danijela Kordić

četvrtak, 3. sat

Telefon;

danijela.kordic@skole.hr

Mirjana Štulhofer

četvrtak, 5. sat

Telefon, e-mail, mobitel

Nikolina Maretić Ašperger

utorak, 5. sat

telefon, mobitel

 

Daliborka Turk

ponedjeljak, 4. sat

 

Telefon ili mail:

daliborka.turk@skole.hr

Maja Koščica utorak, 4. sat