Matična škola      
Ksenija Mohenski, uč. 1. srijeda 3. sat (9:45 – 10:30)
Marija Dujmović, uč. 2.b srijeda 2. sat (8:50 – 9:35)
Irena Solenički, uč. 2.a petak 2. sat (8:50 – 9:35)
Martina Palčić, uč. 3. ponedjeljak 5. sat (11:30 – 12:15)
Vlatka Prigorac, uč. 4. ponedjeljak 3. sat (9:45 – 10:30)
Smilja Matijević, dipl. kateheta 5.a četvrtak 5. sat (11:30 – 12:15)
Igor Baldassi, prof. 5.b petak 4. sat (10:40 – 11:25)
Mirjana Štulhofer, prof. 6.a četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25)
Iva Rupčić, prof.. 6.b utorak

četvrtak

3. sat (9:45 – 10:30)

2. sat (8:50 – 9:35)

Maja Koščica, prof. 6.c petak 5. sat (11:30 – 12:15)
Maja Slamar, prof. 7.a utorak

četvrtak

6. sat. (12:20 – 13:05)

3. sat (9:45 – 10:30)

Danijela Kordić, prof. 7.b srijeda 5. sat (11:30 – 12:15)
Daliborka Turk, prof. 8.a četvrtak 4. sat (10:40 – 11:25)
Karolina Horvat, dipl. kateheta 8.b utorak  4. sat (10:40 – 11:25)
PŠ Bratina
Snježana Skenderović, uč. savj. 1. i 3. r srijeda 12:30 – 13:15
Irena Cindrić, uč. 2. i 4. r. srijeda 11:40 – 12:25
PŠ Donja Kupčina
Natacha Vukić, uč. 2. utorak 9:20 – 10:05
Kristina Žunec, uč. 3. r srijeda 11:10 – 11:55
Karla Cetinjanin, uč. 1. i 4. r srijeda 10:20 – 11:40
)POS
Jasminka Patafta, uč. rehabilitator PRO ponedjeljak 1. sat (08:00 – 08:45)

Razrednici će prema potrebi informacije održati i u popodnevnim satima uz prethodnu najavu.