Školska liječnica

Radno vrijeme ambulante:

ponedjeljak i četvrtak

13:00 – 21:00

utorak, srijeda i petak

7:00 – 15:00


Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Jastrebarsko

v.d. rukovoditelja službe: Bernarda Kraljić,

dr. med., spec. školske medicine

školska liječnica: Snježana Miter,

dr. med. spec. školske medicine

šk. liječnica na zamjeni: Mateja Kopsa Sobota,

dr. med. spec. školske medicine

medicinska sestra: Martina Livaja Šarić, ms.

OBRAZAC prijava nesretnog slučaja 

Policijski službenici – kontakt policajci u PU Zagrebačkoj

“Policija u zajednici” nova je smjernica policijskog djelovanja u okviru koje policijski službenici (kontakt-policajci) s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice.

Strategijom “Policija u zajednici” predviđeni su projekti:

  • reforma operativno-preventivnog rada policije u odori;
  • unaprjeđenje i razvoj kriminalističke prevencije;
  • organizacija komunalne prevencije;
  • reforma odnosa s javnošću;
  • reforma sustava policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja;
  • unaprjeđenje demokratizacije policije.

Kontakt-policajci su raspoređeni po policijskim postajama, a svaki je nadležan za određeno kontakt-područje unutar područja nadležnosti policijske postaje. Veličina kontakt-područja određuje se prema broju stanovnika, broju važnijih institucija, broju kaznenih i prekršajnih djela, odnosno, prema sigurnosnim događajima.