Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

 • u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda
 • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
 • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
 • u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
 • u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
 • obavlja druge poslove prema odredbama statuta i drugih općih akata Škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj godini 2017./2018.  izabrani su na prvom roditeljskom sastanku.

Članovi Vijeća roditelja  2018 / 2019. izabrani na sjednici održanoj 28.9.2018. godine

Predsjednica Vijeća roditelja: D. Salajec

Zamjenik: Z Stupljanec

 

MATIČNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

1.Jelena Matvijev

2.Miroslav Crljen

3.Marijana Cerjan  

4.Josipa Fabijanić

5.A Ružica Šerbeđija Jušinski

5.B  Kristina Penezić

5.C   Biljana Matas

6.A   Maretić Adile 

6.B   Dubravka Zednik

7.A  Irena Petrin

7.B Stephani Mikulić

8.A   Draženka Salajec

8.B  Jasminka Krnić Krot

 

PODRUČNA ŠKOLA DONJA KUPČINA

 1. Martina Maretić
 2. i 3. Zdravko Stupljanec
 3. Petra Grbiniček

 

PODRUČNA ŠKOLA BRATINA

 1. i 3.   Antonija Peršin
 2. 4.     Štefica Peršin