Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

 • u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda
 • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
 • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
 • u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
 • u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
 • obavlja druge poslove prema odredbama statuta i drugih općih akata Škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj godini 2019./2020.  izabrani su na prvom roditeljskom sastanku.

Članovi Vijeća roditelja  2019./2020.: 

Predsjednica Vijeća roditelja: Jelena Matvijev

Zamjenica: Gordana Špišić

MATIČNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

1. razred: Diana Mioković

2.a razred: Jelena Matvijev

2.b razred: Andreja Štajminger

3. razred: Miroslav Crljen

4. razred: Sunčana Škrinjarić

5.a razred: Ljiljana Orečić

5.b razred: Martina Konječić Stepić

6.a razred: Gordana Špišić

6.b razred: Kristina Penezić

6.c razred: Ivana Grčević

7.a razred: Mira Špišić

7.b razred: Andrea Strnić Grašić

8.a razred: Irena Petrin

8.b razred: Vesna Janković

PŠ Donja Kupčina

 1. i 4. Razred: Ružica Šerbeđija Jušinski
 2. razred: Martina Maretić
 3. razred: Hrvoje Mikulić

PŠ Bratina

 1. i 3. razred: Štefica Peršin
 2. i 4. razred: Dragana Lacković