Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

  • u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda
  • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
  • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
  • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
  • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
  • u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
  • u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
  • obavlja druge poslove prema odredbama statuta i drugih općih akata Škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj godini 2017./2018.  izabrani su na prvom roditeljskom sastanku.

 MATIČNA ŠKOLA

1. r. :Miroslav Crljen

2. r.: Danijela Bosančić

3. r.: Josipa Fabijanić – zamjenica predsjednice

4. a: Nikolina Topolnjak

4. b: Lidija Vlahek

5. a: Kristina Penezić

5. b: Andrea Strnić Grašić

6. a: Irena Petrin

6. b: Mirjana Kušević Ivić

7. a: Draženka Salajec – predsjednica Vijeća roditelja

7. b: Verica Lacković

8. a: Ankica Kvesić

8. b: Nikolina Mioković

8. c: Mira Špišić

PŠ BRATINA

1.i 2.r.: Ivica Deželić

3. i 4.r.: Štefica Peršin

PŠ DONJA KUPČINA

1. i 2.r.: Zdravko Stupljanec

3.r.: Dijana Puškarić

4.r.: Ivana Matas