Materijal za likovnu kulturu

UTO 12.06. 

 

  1. b, a

Završavate mobilnu konstrukciju pa po potrebi grupe u kojoj ste radili donijeti:

 

mekanu žicu (promjer 3 mm (oko 1 metar)), kliješta, plavu i bijelu najlonsku vrećicu, ljepilo u stiku i tekuće, strunu ili bijeli konac, škare i škarice za nokte, šestar

podložak (a3 format – najlon)

 

  1. c

flomasteri

podložak (a3 format – najlon)

 

čet 14.06.

 

  1. a, b

tempera, paleta, kistovi za temperu, čaša, krpa

2 x bijela tempera

 

podložak (a3 format – najlon)

(sav pribor sklon je promjeni)