Materijal za likovnu kulturu

 

  • utorak

18.09.2018.

 

  1. a, b

tempera, paleta, kistovi za temperu, čaša, krpa

2 x bijela tempera

vrećica za prljavi pribor

podložak (a3 format – najlon)

 

  1. c

flomasteri, crni marker

podložak (a3 format – najlon)

 

  • četvrtak

20.09.2018.

  1. a, b

flomasteri, crni marker

podložak (a3 format – najlon)

 

 

(sav pribor sklon je promjeni)