Materijal za likovnu kulturu

UTO

28.01.

  1. a i b

škare, ljepilo u stiku, ravnalo, šestar

  1. a

raznovrsni otpadni materijal (novine, drvene daščice,  mreže, tkanina, potrgane vrećice, poklopci od jogurta, čepovi od flaša,kemijska koja više ne piše, Lego kocke koje više ne koristite i imate ih namjeru baciti, pero od peradi…), tekuće ljepilo, škare, klamerice

 

ČET

30.01.

  1. b

tempera, 2 X bijela tempera, paleta, čaša, krpa, kistovi za temperu, vrećica za prljavi pribor

podložak – najlon A3 format