Materijal za likovnu kulturu

UTO 19.11. 

  1. a

aluminijska folija, pik traka, mala bočica Drvofix ljepila, stare novine, plastična ambalaža (npr: manja bočica od fante ili cole), papirnata ambalaža, kistovi za temperu, škare, čaša, krpa

vrećica za prljavi pribor

podložak – najlon A3 format

  1. a, b

aluminijska folija, pik traka, mala bočica Drvofix ljepila, stare novine, plastična ambalaža (npr: manja bočica od fante ili cole, spritea), papirnata ambalaža, kistovi za temperu, škare, čaša, krpa

vrećica za prljavi pribor

podložak – najlon A3 format

ČET 21.11.

  1. b

ljepilo u stiku, škare, ravnalo ili trokut,

2 x štapić od sladoleda (npr. Snjeguljica),

drveni štapić za ražnjiće

podložak – najlon A3 format