U Školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svakog razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Vijeće učenika:

  • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
  • raspravlja o donošenju kućnog reda
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
  • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
  • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

Vijeće učenika u 2022./2023. čine:

Razredni odjel

–   MŠ Pisarovina

Predsjednik razrednog odjela Podpredsjednik razrednog odjela
 

1.

Leo G. Katja Z.

2.

 

Nikola V. Petra B.

3.

 

Lara T. Jan R.

4.a

 

Sara S. Petra S.

4.b

 

Petar B. Lucija K.

5.a

 

Dunja P. Zoe Š.

5.b

 

Krunoslav G. Nikol Š.

5.c

Maša B. Viktor P.

6.a

 

Ema K. Filip S.

6.b

 

Magdalena V. Nika S.

7.a

 

Marija S. Ana A.

7.b

 

Luka T. Stjepan R.

8.a

 

Manuela C. Leoni P.

8.b

 

Silvio K. Mihaela P.
PŠ Bratina
 

1.      /   3.

Frano S. 1.r Jakov P. 3.r

2.      /   4.

 

Matej S. 4.r Lorena Đ. 4.r

PŠ D.Kupčina

 

1.

David S. Antun G.
 

                    2.

Manuel S. Noa G.
 

 3./4.

Lovro P. 4.r Ana B. 3.r