U Školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici svakog razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Vijeće učenika:

  • priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
  • izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika
  • predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
  • predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi
  • raspravlja o donošenju kućnog reda
  • pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza
  • skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
  • obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

 

Predsjednici razreda i njihovi zamjenici u šk. godini 2017./2018. su:

Matična škola

1. razred: predsjednica Ana T. , zamjenik predsjednice Gabrijel Z.

2. razred: predsjednik Alen J. , zamjenica predsjednika Angela V.

3. razred: predsjednik Roko D. , zamjenik predsjednika Gabriel K.

4.a:  predsjednik Petar K., zamjenica predsjednika Lorena Č.

4.b:  predsjednica Hana V. , zamjenica predsjednice Nicole J.

5.a:  predsjednik Mateo T. , zamjenica predsjednika Marija P.

5.b:  predsjednik Luka P., zamjenik predsjednika Luka K.

6.a:  predsjednik Dario M. , zamjenik predsjednika Jan R.

6.b:  predsjednik Domagoj M., zamjenica predsjednika Dora H.

7.a:  predsjednica Viktorija V., zamjenica predsjednice Manuela S.

7.b:  predsjednica Helena L., zamjenik predsjednice Mateo K.

8.a:  predsjednica Nia M., zamjenik predsjednice Matija K.

8.b:  predsjednica Ana T., zamjenik predsjednice Tomislav M.

8.c:  predsjednica Mia S., zamjenik predsjednice Mihael K.

PŠ Bratina

1. i 2.razred: predsjednica Tena G., zamjenica predsjednice Dorotea V.

3. i 4.razred: predsjednica Patricija P., zamjenik predsjednice Filip P.

PŠ D. Kupčina

1. razred:  predsjednik Vid S., zamjenik predsjednika Petar G.

2. razred: predsjednica Ana A., zamjenik predsjednice Stjepan R.

3. razred: predsjednik Leoni P., zamjenik predsjednika Jan B.

4. razred: predsjednica Valentina S., zamjenica predsjednice Laura M.

Učenik koji je izabran za predsjednika razreda, ujedno je izabran i za Vijeće učenika. Vijeće učenika bira svojeg predsjednika i potpredsjednika.

Ove školske godine predsjednica Vijeća učenika je Viktorija V. iz 7.a, a potpredsjednica je Ana T. iz 8.b.